Predaj lacného softvéru

CENOVÁ PONUKA NA MIERU

Ste fyzická alebo právnická osoba a hľadáte niekoho, kto sa postará o všetky vaše zariadenia a sieť ? Nechajte si u nás vypracovať cenovú ponuku na mieru. Udržíme vaše zariadenia v najlepšom stave.

 

Použitým softvérom môžeme nazvať akýkoľvek softvér, ktorý bol už raz aktivovaný/použitý prvým nadobúdateľom.

JE POUŽITÝ SOFTVÉR LEGÁLNY?

V roku 2012 vyhlásil Európsky súdny dvor obchod s licenciami na použitý softvér za legálny. Obchodovanie s takýmto softvérom sa však riadi striktnými pravidlami ako určil SDEU.

AKO PREBIEHA PREDAJ POUŽITÉHO SOFTVÉRU?

V prvom rade formou telefonického kontaktu alebo osobného stretnutia zistíme,  aké ma firma požiadavky a na základe týchto informácií pripravíme konkrétnu ponuku s informáciami o obchode s použitými licenciami. Po odsúhlasení ponuky je klientovi zaslaná zmluva na kontrolu. Nasleduje vystavenie faktúry, ktorá je spolu so zmluvami a záložným médiom poslaná klientovi poštou. Po doručení zásielky má klient možnosť kupovaný produkt otestovať, následne podpísať obe zmluvy a poslať ich na adresu našej spoločnosti. Po uhradení faktúry bude podpísaná zmluva zaslaná zákazníkovi, čím sa stane prevod práv právoplatným.

JE POUŽITÝ SOFTVÉR SKUTOČNE VÝHODNÝ?

Použitý softvér od renomovaných predajcov nie je pirátskou verziou – ide o originálny a plne funkčný softvér. Licencia na použitý softvér sa nelíši od príslušnej novej licencie. V porovnaní so získaním nového softvéru vám tak nevznikajú žiadne nevýhody, no naopak prinášajú vysokú úsporu financií až do 70%.

JE POUŽITÝ SOFTVÉR UZNATEĽNÝ SOFTVÉROVÝM AUDITOM?

Použitý softvér je uznateľný softvérovým auditom. Audítor sa pri kontrole softvérových licencií zameriava na legitimitu nadobudnutia licencie, jej správne použitie a správny počet licencií a neskúma jej pôvod. Ak je celý prevod licenčných práv správne podložený zmluvne ako aj fakturačne, nie je možné spochybniť takto nadobudnutú licenciu.

AKO JE MOŽNÉ, ŽE JE POUŽITÝ SOFTVÉR O TOĽKO LACNEJŠÍ?

Softvér ako taký nepodlieha opotrebeniu. Ide o počítačový program, ktorý sa dá rovnako jednoducho nainštalovať aj odinštalovať a znovu použiť na inom zariadení. Nemôžeme teda hovoriť o klasickej amortizácii, ako napríklad v prípade osobného automobilu. Výhodnosť ceny použitého softvéru podporuje každoročné vydávanie „nových verzií“ originálnym výrobcom. Často však ide o minoritné zmeny, ktoré neovplyvňujú základnú funkcionalitu daného programu. Navyše s každým príchodom novej verzie programu sa navyšujú aj minimálne požiadavky na hardvér, čo môže pre firmy predstavovať obrovskú, neplánovanú investíciu do hardvérového vybavenia. Preto je výhodné najmä v podnikaní použiť staršiu verziu softvéru, ktorá je plne kompatibilná so súčasným hardvérovým vybavením a splní rovnakú funkciu