loader image

Platca DPH

Digital Coach s.r.o.
Odborárov 551/16
05201 Spišská Nová Ves
Slovenská republika
IČO: 47845333
DIČ: 2024118580
IČ DPH SK2024118580
Obchodný register Okresného súdu Košice
I vložka č. 36094/V

KDE NÁS NÁJDETE ?

Ing. Kožucha 848/10
052 01 Spišská Nová Ves

Neplatca DPH

QUEEN IT solutions s.r.o.
Odborárov 551/16
05201 Spišská Nová Ves
Slovenská republika
IČO: 51969394
DIČ: 2120849412
Obchodný register Okresného súdu Košice I
vložka č. 44734/V

Bankové spojenie

Digital Coach s. r. o.
Číslo účtu : 5059119359 / 0900
IBAN : SK45 0900 0000 0050 5911 9359
BIC SWIFT kód : GIBA SKBX
Slovenská Sporiteľňa a.s.

Bankové spojenie

QUEEN IT solutions s.r.o.
Číslo účtu : 5150414383 / 0900
IBAN : SK46 0900 0000 0051 5041 4383
BIC SWIFT kód : GIBA SKBX
Slovenská Sporiteľňa a.s.